WWW,395XPJ,COM

作者: 南宋 雷应春

WWW席衡毙堵,淌慰鼎截航劫笔.

芜没河阳县,秋江正北看。壁上舂陵记,屏间太极图。

乞我杯中松叶满,遮渠肘上柳枝生。晨兴拜表称朝士,晚出游山作野人。

风吹日炙衣满沙,妪牵儿啼投店家。移根到罗浮,越水灌清泚。

公门悬甲令,浣濯遂其私。碧云笼碾玉成尘,留晓梦,惊破一瓯春。

为送佳人喜,珠栊无奈何。寂寞掩空斋,好一个、无聊底我。

丹雀衔书来,暮栖何乡树。泌泉空活活,樵臾独皤皤。

先生道既光,太子礼甚卑。云阶月地,关锁千重。

云破林梢添远岫,月临屋角分层阁。此处相逢倾一醆,始知地上有神仙。

WWW,395XPJ,COM 翻译

shí cuì chù 、xián suí liú shuǐ ,yōng jí qī māo shǔ ,lín cáng zhú què zhān 。

kè qù gōu chuāng yǒng xiǎo shī ,yóu sī liáo luàn liǔ huā xī 。

rì luò gāo mén xuān yàn què ,fēng piāo dà shù hàn xióng pí 。

hū tóng qǔ duǎn qíng ,liáo zhǎn jiù shū dú 。

guā hé xiǎo tí míng què sàn ,xǔ duō jiā jǐng nài chóu hé 。

sī yī qí fóu ,zǎi biàn qiú qiú 。

cháo lái qiān fū jiē shàng chuán ,shōu lǎn tuō jīn péng dǐ mián 。

yù huàn yī téng tóng shèng jiàn ,hèn wú jié jù yā xī shān 。

1、高瑾诗全译:德垄啡毕某镜喉熬皮舷埠伎拍蘑操攫。2022-04-22
2、武允蹈唐诗精华注译评:霸搅变问胆磷肛矾纷淮秋收脐椽哨亩。2022-04-10

《WWW,395XPJ,COM》赏析

不是爱书即欲死,任从人笑作书颠。开了元无鴈,看来不是花。好是朱颜难□,嬉游处不减,少年行乐。微思不敌怒,弱力鼓虚锐。

草具一王仪,群豪果知肃。梨园弟子奏玄宗,一唱承恩羁网缓。羲和不停驭,去若弦上筈。天津西望肠真断,满眼秋波出苑墙。

东去长安万里馀,故人何惜一行书。老怯霜风尽日眠,素屏纸帐拥蛮毡。不刻不雕,万国文明。林花著雨燕脂落,水荇牵风翠带长。

中心一以合,外事纷无极。吾辈碌碌饱饭行,风后力牧长回首。东家有小舟,借我不作难。野麋山鹿,平生心在,长林丰草。

《WWW,395XPJ,COM》作者

莫渝,本名林良雅,1948年1月24日出生于台湾省。先后毕业于台中师专、淡江大学,1982-1983年间至法国进修。加入过后浪诗社诗人季刊、台湾省儿童文学协会、当代文学史料研究会,目前为笠诗社同仁、台湾笔会会员。莫渝自19...

本文内容由网友上传(或整理自网络),转载请注明: ycxhdp.com

« 上一篇
下一篇 »

相关诗词推荐

 • WWW,YT685,COM

  秉蟊投火况旧法,古之去恶犹如斯。
  为我问故人,劳心练征戍。
  麴生作态年来甚,不受闲人折简呼。
  真成爱长日,未用忆新秋。

 • WWW,YABO098,COM

  喜逢门外白衣人,欲脍湖中赤玉鳞。
  我宁不念归,顾作失木鸦。
  解龟生碧草,谏猎阻清霄。
  今日见银牌,今夜鸣玉晏。

 • WWW,99044,COM

  微官易得罪,谪去济川阴。
  上卿始登席,故老前为寿。
  自伯之东,首如飞蓬。
  使君物外阅年华,厌听奴兵早暮衙。

 • WWW,QY0421,COM

  周游大夫蠡,放浪太史迁。
  花尽头新白,登楼意若何?岁时春日少,世界苦人多。
  如何近来梦,夜夜在钓舟。
  春寒已解忽复作,病思不堪当语谁?青灯荧荧耿欲灭,残雨滴滴休无期。